Course Info


Güncellenme Tarihi: -
Ders Hakkında

MTK466 Matematiksel Yazma Becerileri dersi Hacattepe Üniversitesi Matematik Bölümü lisans ders programında seçmeli olarak yer alan bir derstir. Dersin amacı, bilimsel nitelikteki dökümanları LaTex ortamında yazmanın temel kurallarının öğrenilmesini sağlamaktır. Derse devam önemlidir. Bir dönem içerisinde 9 saat devamsızlık yapan öğrenciler derste başarısız sayılırlar. Sınavlar dönem içerisinde ve dönem sonunda verilecek olan proje ödevleri şeklinde olacaktır.