Matematiksel Yazma Becerileri

Course List
Week Topic File
1 Giriş, Genel Bilgiler, Temel Bilgiler (Latex komutları, Latex Girdi Dosyası, Belge Sınıfları, Paketler) View
2 Temel Bilgiler-devam (sayfa stilleri, metin yapısı, satır bölüme ve sayfa bölme, özel karakterler ve semboller) View
3 Metin Düzenlemesi/Dizgisi (kelimeler arasındaki boşluklar, başlıklar, kısımlar, referanslar, çapraz referanslar, dipnotlar, vurgulu kelimeler) View
4 Metin Düzenlemesi/Dizgisi-Ortamlar (itemize, enumerate, description, flushleft, flushright, center, quote, quotation, verse, abstract, verbatim, tabular, yüzen nesneler) View
5 Matematiksel İfadelerin Yazılması (genel kullanım ve kurallar, equation ortamı, üs ve indis yazımı, matematiksel ve düzyazının farkı, bazı matematiksel fontlar, bir matematiksel formülün yapıtaşları (Yunan alfabesi, kuvvet, üstsimge ve altsimge, i̇kili ba View
6 Matematiksel İfadelerin Yazılması (Bir matematiksel formülün yapıtaşları (özel fonksiyonlar, modüler aritmetik sembolü, kesirler, kısmi türev, binom, bazı operatörlerde alt ve üst limitler), çok uzun eşitlik ya da formüllerin yazılması: çok satırlı eşitli View
7 Matematiksel İfadelerin Yazılması (array ve matrix ortamları, boşluk komutları, koyu semboller) View
8 Matematiksel İfadelerin Yazılması (teoremler, lemmalar vs…) View
9 Özellikler (bibliyografya, kaynakça, indeks, fancyhdr) View